Total Pageviews

Wednesday, October 20, 2010

Menghayati Kebesaran Allah s.w.t


Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (al-Baqarah : 164)

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui. (Surah al-Baqarah : 21-22)Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (surah ali Imran 190-191)


 Sesungguhnya, Allah telah menciptakan Alam ini dengan begitu sempurna serta menakjubkan. semua ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada khalifah ciptaan Allah di muka bumi ini, (manusia) agar mereka menggunakan akal fikiran mereka untuk meniliti tentang keagungan dan kekuasaan ciptaan Allah. Bagi mereka yang menggunakan sepenuhnya kurnian Allah, nescaya akan bertambahlah keimanan dan ketaqwaan mereka, dan amat malanglah bagi mereka yang tahu akan kelebihannya, namun mensia-siakkanya begitu sahaja. oleh itu, wahai saudaraku, marilah kita bersama-sama untuk mentadabbur akan segala ciptaan Allah yang begitu indah agar kita sentiasa mendapat hidayah dan rahmat Allah.. Amin

No comments: